MIEJSCA BLISKIE I DALEKIE
TE, KTÓRE WARTO ZOBACZYĆ
Berlin, Niemcy
Koniec Tysiącletniej Rzeszy 2013.03.14
Na przedmieściach wschodniego Berlina w spokojnej dzielnicy Karlshorst mieści się niepozorny budynek dawnego kasyna oficerskiego. To tutaj nastąpił ostatni akt w krótkiej i burzliwej historii III Rzeszy.
Berlin, Niemcy
W nocy z 8 na 9 maja po kilku dniach krwawych walk na ulicach Berlina oraz samobójstwie Hitlera Feldmarszałek Wilhelm von Keitel podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Nastąpiło to w obecności marszałka Związku Sowieckiego Georgija Żukowa oraz przedstawicieli aliantów – USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Decyzja niemieckiego dowództwa, wymuszona fatalną sytuacją na froncie, zrujnowaniem znacznej części stołecznego Berlina i śmiercią wodza, oznaczała koniec wojny w Europie.
Reprezentujący obóz zwycięzców Marszałek Żukow, uchodzący za genialnego dowódcę, człowieka o nieposzlakowanej opinii i jednego z bohaterów II wojny światowej, był w rzeczywistości osobą mocno podejrzaną. Przynajmniej tak twierdzi Wiktor Suworow – autor bestsellerowych książek na temat historii ZSRS. Nazywa go zresztą dosadnie „jedną ze świń”.
Otóż tenże Żukow w trakcie wojny domowej w Rosji odznaczył się okrucieństwem w stosunku do rosyjskich chłopów z guberni tambowskiej. Oddziały bolszewików używały tam gazów bojowych, masakrowały cywilów i mordowały zakładników. W okupowanych Niemczech Żukow miał wyróżniać się wyjątkowo pazernym rozkradaniem rozmaitych dóbr - w tym dzieł sztuki, biżuterii, książek - i wywożeniem ich do swej prywatnej daczy w Rosji. Jego łupem padła m. in. stara korona niemieckiej cesarzowej. Wreszcie po wojnie, w 1956 roku, brał udział w krwawym tłumieniu narodowego powstania na Węgrzech.
Berlin, Niemcy
Mit wspaniałego dowódcy i stratega również nie wytrzymuje krytyki w świetle badań historyków. Jako szef sztabu Żukow jest współodpowiedzialny za klęskę Armii Czerwonej w 1941 roku. Niemcy rozbili wówczas w pył sowiecką obronę oraz wzięli do niewoli 4 mln jeńców i potężną ilość sprzętu! Z kolei na froncie leningradzkim wydał rozkaz, na mocy którego członkowie rodzin żołnierzy, wziętych przez Niemców do niewoli, mogli zostać aresztowani i straceni. W efekcie tego rozkazu obrońcy miasta obawiali się przekraczać linię frontu… Ale tyle o Żukowie, który jakby na sprawę nie patrzeć, tego dnia miał moment swego wielkiego tryumfu. *
Podpisujący kapitulację Wilhelm von Keitel – feldmarszałek Rzeszy i głównodowodzący Wehrmachtu, dawny oficer pruskich wojsk cesarskich, został osądzony o skazany na śmierć w procesie norymberskim. Zarzucano mu liczne zbrodnie wojenne. Wyrok został wykonany w październiku 1946 w Norymberdze. Umierał podobno na szubienicy aż przez 27 minut. Wcześniej odrzucono prośbę skazanego o rozstrzelanie.
W Karlshorst (część dużej dzielnicy Berlin-Lichtenberg) funkcjonuje do dzisiaj muzeum, ukazujące historię II wojny światowej i walkę armii sowieckiej z Hitlerem. Można zwiedzić tam gabinet marszałka Żukowa, zobaczyć jego biurko, a także wejść do sali, w której podpisany został akt kapitulacji. Tam naprawdę rozgrywała się historia przez duże „H”. Dla wielu narodów dzień ten oznaczał koniec cierpień i lepsze jutro. Niestety, nie dla Polaków.
* Informacje zaczerpnięte z felietonu Wiktora Suworowa, opublikowanego na łamach miesięcznika „Uważam Rze Historia”
Berlin, marzec 2010
Tylko podróż jest prawdziwym życiem, jak i prawdziwe życie jest podróżą.
Jean Paul
Galeria - Karlshorst, Berlin, Niemcy
. . . . . . . . . . . . .
Copyright © 2013 www.bliskieidalekie.pl | Designed by melonio.pl
Polityka prywatności cookies